Leszek Sulek

Imię i nazwisko: Leszek Sulek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Leszek Sulek - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-01-17

Liczba glosow: 10634

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Grudziadz

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-01-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 10634 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Grudziadz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w styczniu
- w 17 dniu miesiąca