Leszek Swietochowski

Imię i nazwisko: Leszek Swietochowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Leszek Swietochowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-01-01

Liczba glosow: 6189

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Lipniak

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 6189 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Lipniak (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca