Leszek Zielinski

Imię i nazwisko: Leszek Zielinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Leszek Zielinski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-03-28

Liczba glosow: 3811

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-03-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 3811 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w marcu
- w 28 dniu miesiąca