Maciej Plazynski

Imię i nazwisko: Maciej Plazynski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Maciej Plazynski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-10-02

Liczba glosow: 66290

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Mlynary

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 66290 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Mlynary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca