Malgorzata Ostrowska

Imię i nazwisko: Malgorzata Ostrowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Malgorzata Ostrowska - II kadencja 1993 - 1997
- Malgorzata Ostrowska - III kadencja 1997 - 2001
- Malgorzata Ostrowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-07-31

Liczba glosow: 13522

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Malbork

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-07-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 13522 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Malbork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lipcu
- w 31 dniu miesiąca