Malgorzata Rohde

Imię i nazwisko: Malgorzata Rohde
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1962-07-10

Liczba glosow: 7412

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Drawsko Pomorskie

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-07-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 7412 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Drawsko Pomorskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w lipcu
- w 10 dniu miesiąca