Malgorzata Stryjska

Imię i nazwisko: Malgorzata Stryjska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Malgorzata Stryjska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-03-08

Liczba glosow: 4488

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 4488 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 08 dniu miesiąca