Marcin Libicki

Imię i nazwisko: Marcin Libicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marcin Libicki - I kadencja 1991 - 1993
- Marcin Libicki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1939-02-02

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 23300

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1939-02-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 23300 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1939 roku
- w lutym
- w 02 dniu miesiąca