Marek Borowski

Imię i nazwisko: Marek Borowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Borowski - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Borowski - II kadencja 1993 - 1997
- Marek Borowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-04-01

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu od 19.10.2001 do 20.04.2004

Liczba glosow: 149233

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Zagranicznego - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Marszalek Sejmu od 19.10.2001 do 20.04.2004 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 149233 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Zagranicznego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca