Marek Jurek

Imię i nazwisko: Marek Jurek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Jurek - X kadencja 1989 - 1991
- Marek Jurek - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Jurek - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-06-28

Liczba glosow: 14256

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-06-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 14256 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wlkp (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w czerwcu
- w 28 dniu miesiąca