Marek Kotlinowski

Imię i nazwisko: Marek Kotlinowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Kotlinowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-05-13

Liczba glosow: 22571

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Gorlice

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-05-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 22571 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Gorlice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w maju
- w 13 dniu miesiąca