Marek Pol

Imię i nazwisko: Marek Pol
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Pol - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Unii Pracy

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-08-12

Liczba glosow: 42546

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Slupsk

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel II kadencji

Ukonczona szkola: - Politechnika Poznanska, Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Ekonomiki Produkcji

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Unii Pracy
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-08-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 42546 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Slupsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Poznanska, Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Ekonomiki Produkcji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w sierpniu
- w 12 dniu miesiąca