Marek Sawicki

Imię i nazwisko: Marek Sawicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Sawicki - II kadencja 1993 - 1997
- Marek Sawicki - III kadencja 1997 - 2001
- Marek Sawicki - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-08-04

Liczba glosow: 6543

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Sawice

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydzial Rolniczy - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-08-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 6543 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Sawice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydzial Rolniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w sierpniu
- w 04 dniu miesiąca