Marek Wagner

Imię i nazwisko: Marek Wagner
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Wagner - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-04-24

Liczba glosow: 39502

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Finansow i Statystyki - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 39502 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Finansow i Statystyki - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 24 dniu miesiąca