Marek Zagorski

Imię i nazwisko: Marek Zagorski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1967-06-08

Liczba glosow: 7181

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Kamien Pomorski

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-06-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 7181 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Kamien Pomorski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w czerwcu
- w 08 dniu miesiąca