Marek Zylinski

Imię i nazwisko: Marek Zylinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-03-02

Liczba glosow: 7059

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Ilawa

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska, Wydzial Budowy Maszyn - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-03-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 7059 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Ilawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Gdanska, Wydzial Budowy Maszyn - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w marcu
- w 02 dniu miesiąca