Maria Nowak

Imię i nazwisko: Maria Nowak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-03-31

Liczba glosow: 4425

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Chorzow

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-03-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 4425 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Chorzow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w marcu
- w 31 dniu miesiąca