Maria Zbyrowska

Imię i nazwisko: Maria Zbyrowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Maria Zbyrowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-02-11

Liczba glosow: 13837

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Jazwiny

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-02-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 13837 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Jazwiny (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w lutym
- w 11 dniu miesiąca