Marian Curylo

Imię i nazwisko: Marian Curylo
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-10-05

Liczba glosow: 7625

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Dabrowa Tarnowska

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-10-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 7625 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Dabrowa Tarnowska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w październiku
- w 05 dniu miesiąca