Marian Janicki

Imię i nazwisko: Marian Janicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Unii Pracy

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-05-24

Liczba glosow: 8172

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Odolanow

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Unii Pracy
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-05-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 8172 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Odolanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w maju
- w 24 dniu miesiąca