Marian Kawa

Imię i nazwisko: Marian Kawa
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-10-29

Liczba glosow: 8878

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Nadolany

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska, Wydzial Chemii - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 8878 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Nadolany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska, Wydzial Chemii - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 29 dniu miesiąca