Marian Kwiatkowski

Imię i nazwisko: Marian Kwiatkowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Patriotyczny

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-10-30

Liczba glosow: 10691

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Wola Katecka

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: senator III kadencji

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Budowlana

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Patriotyczny
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 10691 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Wola Katecka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Budowlana (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 30 dniu miesiąca