Marian Marczewski

Imię i nazwisko: Marian Marczewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marian Marczewski - II kadencja 1993 - 1997
- Marian Marczewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-09-08

Liczba glosow: 8881

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Turek

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: - Akademia Spraw Wewnetrznych, Wydzial Prawno-Administracyjny - mgr

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Oficerska w Szczytnie, Wydzial Prawno-Administracyjny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-09-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 8881 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Turek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Spraw Wewnetrznych, Wydzial Prawno-Administracyjny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Oficerska w Szczytnie, Wydzial Prawno-Administracyjny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w wrześniu
- w 08 dniu miesiąca