Marian Pilka

Imię i nazwisko: Marian Pilka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marian Pilka - I kadencja 1991 - 1993
- Marian Pilka - III kadencja 1997 - 2001
- Marian Pilka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-06-16

Liczba glosow: 9659

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Trabki

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 9659 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Trabki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 16 dniu miesiąca