Marian Widz

Imię i nazwisko: Marian Widz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2003-07-29

Data urodzenia: 1965-06-07

Liczba glosow: 4420

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Janow Lubelski

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Bibliotekarskie Studium Zaoczne w Lublinie

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2003-07-29 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-06-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 4420 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Janow Lubelski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Bibliotekarskie Studium Zaoczne w Lublinie (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w czerwcu
- w 07 dniu miesiąca