Mariusz Kaminski

Imię i nazwisko: Mariusz Kaminski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Mariusz Kaminski - III kadencja 1997 - 2001
- Mariusz Kaminski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1965-09-25

Liczba glosow: 5257

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Sochaczew

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-09-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 5257 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Sochaczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w wrześniu
- w 25 dniu miesiąca