Mariusz Krzysztof Grabowski

Imię i nazwisko: Mariusz Krzysztof Grabowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Mariusz Krzysztof Grabowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1966-02-05

Liczba glosow: 19002

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Tarnow

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-02-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 19002 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Tarnow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w lutym
- w 05 dniu miesiąca