Michal Stuligrosz

Imię i nazwisko: Michal Stuligrosz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Michal Stuligrosz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-09-17

Liczba glosow: 7006

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-09-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 7006 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w wrześniu
- w 17 dniu miesiąca