Michal Tomasz Kaminski

Imię i nazwisko: Michal Tomasz Kaminski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Michal Tomasz Kaminski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1972-03-28

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 11035

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-03-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 11035 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w marcu
- w 28 dniu miesiąca