Mieczyslaw Czerniawski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Czerniawski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Czerniawski - II kadencja 1993 - 1997
- Mieczyslaw Czerniawski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-07-15

Liczba glosow: 9193

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Gminne

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczno-Polityczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-07-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 9193 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Gminne (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczno-Polityczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w lipcu
- w 15 dniu miesiąca