Mieczyslaw Jedon

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Jedon
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Jedon - II kadencja 1993 - 1997
- Mieczyslaw Jedon - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1943-07-28

Liczba glosow: 20667

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Suczawa

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-07-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 20667 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Suczawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w lipcu
- w 28 dniu miesiąca