Mieczyslaw Kasprzak

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Kasprzak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Kasprzak - II kadencja 1993 - 1997
- Mieczyslaw Kasprzak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-03-30

Liczba glosow: 5331

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Jaroslaw

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolniczego - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 5331 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Jaroslaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolniczego - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 30 dniu miesiąca