Miroslaw Drzewiecki

Imię i nazwisko: Miroslaw Drzewiecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Miroslaw Drzewiecki - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-08-07

Liczba glosow: 7823

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-08-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 7823 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w sierpniu
- w 07 dniu miesiąca