Miroslaw Pawlak

Imię i nazwisko: Miroslaw Pawlak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Miroslaw Pawlak - II kadencja 1993 - 1997
- Miroslaw Pawlak - III kadencja 1997 - 2001
- Miroslaw Pawlak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1942-02-04

Liczba glosow: 6007

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Zielonki

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Biologiczno-Geograficzny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-02-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 6007 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Zielonki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Biologiczno-Geograficzny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w lutym
- w 04 dniu miesiąca