Olgierd Poniznik

Imię i nazwisko: Olgierd Poniznik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-06-13

Liczba glosow: 5247

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Nowiczki

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Instytut Nauk Politycznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 5247 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Nowiczki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Instytut Nauk Politycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 13 dniu miesiąca