Pawel Piskorski

Imię i nazwisko: Pawel Piskorski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Pawel Piskorski - I kadencja 1991 - 1993
- Pawel Piskorski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Platformy Obywatelskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1968-02-25

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 69066

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Platformy Obywatelskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-02-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 69066 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w lutym
- w 25 dniu miesiąca