Pawel Poncyljusz

Imię i nazwisko: Pawel Poncyljusz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Pawel Poncyljusz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1969-05-18

Liczba glosow: 1138

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Policealne Studium Ekonomiczne

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-05-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 1138 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Policealne Studium Ekonomiczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w maju
- w 18 dniu miesiąca