Piotr Krutul

Imię i nazwisko: Piotr Krutul
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Piotr Krutul - I kadencja 1991 - 1993
- Piotr Krutul - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-08-08

Liczba glosow: 21698

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Suchowola

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Bialostocka, Wydzial Mechaniczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 21698 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Suchowola (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Bialostocka, Wydzial Mechaniczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 08 dniu miesiąca