Piotr Krzywicki

Imię i nazwisko: Piotr Krzywicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Piotr Krzywicki - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-10-22

Liczba glosow: 6481

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poddebice

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-10-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 6481 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poddebice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w październiku
- w 22 dniu miesiąca