Piotr Mateja

Imię i nazwisko: Piotr Mateja
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-02-01

Liczba glosow: 12208

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bytom

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 12208 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bytom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca