Piotr Smolana

Imię i nazwisko: Piotr Smolana
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-03-20

Liczba glosow: 7021

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Bielsko-Biala

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-03-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 7021 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Bielsko-Biala (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w marcu
- w 20 dniu miesiąca