Renata Basta

Imię i nazwisko: Renata Basta
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-02-14

Liczba glosow: 4927

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Tuchola

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Panstwowe Zaoczne Studium Oswiaty i Kultury Doroslych w Warszawie

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-02-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 4927 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Tuchola (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Panstwowe Zaoczne Studium Oswiaty i Kultury Doroslych w Warszawie (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w lutym
- w 14 dniu miesiąca