Renata Rochnowska

Imię i nazwisko: Renata Rochnowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Renata Rochnowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-02-02

Liczba glosow: 10489

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Wawrowice

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-02-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 10489 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Wawrowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lutym
- w 02 dniu miesiąca