Robert Smolen

Imię i nazwisko: Robert Smolen
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-05-20

Liczba glosow: 9682

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Zagan

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Moskiewski Instytut Stosunkow Miedzynarodowych, Wydzial Dziennikarstwa Miedzynarodowego - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-05-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 9682 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Zagan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Moskiewski Instytut Stosunkow Miedzynarodowych, Wydzial Dziennikarstwa Miedzynarodowego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w maju
- w 20 dniu miesiąca