Robert Strak

Imię i nazwisko: Robert Strak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Robert Strak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1967-09-06

Liczba glosow: 5775

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Walcz

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-09-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 5775 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Walcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w wrześniu
- w 06 dniu miesiąca