Roman Giertych

Imię i nazwisko: Roman Giertych
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Roman Giertych - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1971-02-27

Liczba glosow: 13261

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Srem

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historii - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1971-02-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 13261 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Srem (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historii - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w lutym
- w 27 dniu miesiąca