Roman Jagielinski

Imię i nazwisko: Roman Jagielinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Roman Jagielinski - I kadencja 1991 - 1993
- Roman Jagielinski - II kadencja 1993 - 1997
- Roman Jagielinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-02-01

Liczba glosow: 15515

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wichradz

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ogrodniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 15515 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wichradz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ogrodniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca