Ryszard Chodynicki

Imię i nazwisko: Ryszard Chodynicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Partii Ludowo-Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-02-22

Data wygasniecia mandatu: 2004-04-10

Liczba glosow: 8563

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Polanow

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: wdowiec

Tytul/stopien naukowy: dr nauk wojskowych

Ukonczona szkola: - Akademia Inzynieryjna, Wydzial Ogolnoinzynieryjny

Ukonczona szkola: - Akademia Obrony Narodowej, Wydzial Strategiczny - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Partii Ludowo-Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-02-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-04-10 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 8563 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Polanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk wojskowych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Inzynieryjna, Wydzial Ogolnoinzynieryjny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Obrony Narodowej, Wydzial Strategiczny - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w lutym
- w 22 dniu miesiąca