Ryszard Hayn

Imię i nazwisko: Ryszard Hayn
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Ryszard Hayn - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-07-24

Liczba glosow: 12157

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Egeln

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Filologiczny - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-07-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 12157 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Egeln (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Filologiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w lipcu
- w 24 dniu miesiąca