Ryszard Kedra

Imię i nazwisko: Ryszard Kedra
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Ryszard Kedra - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-03-04

Liczba glosow: 9628

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Turze Pole

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Energetyczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-03-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 9628 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Turze Pole (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Energetyczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w marcu
- w 04 dniu miesiąca